MEDIKO TAISYKLĖ – ką apie ją turi žinoti kiekvienas?

MEEEEDIKĄĄĄĄĄĄ!!! MEEEEDIKĄĄĄĄĄĄ!!! – Tokį garsų pagalbos šauksmą galite dažnai išgirsti mūsų žaidimuose. Tikriausiai visi esate girdėję frazę – KARO LAUKO MEDIKAS arba dar kitaip koduojamas kaip 68W, tiesa? Medikas – ypač svarbus asmuo, atsakingas už pirmosios pagalbos ir fronto traumos priežiūrą mūšio lauke. Todėl dažnai Airsoft žaidimuose taip pat galima išgirsti tokį terminą “MEDIKAS”. Ką medikas daro mūsų žaidimuose? Tuoj jums papasakosime.

Medikas – tai žaidimo dalyvis, kuris turi teisę gydyti savo komandos narius mūšio lauke. Dažniausiai, kiekviena žaidime dalyvaujanti pusė turi bent po vieną mediką, kuris yra atsakingas už savo komandos narių „gydymą“. Mediką išrenka organizatoriai arba komandos vadas, žaidimo pradžioje.

Mediko taisyklė – tai galimybė žaidime turėti dvi ar daugiau gyvybių, panaudojant gydomąjį plestrą/bintą (nustato organizatorius). Jeigu žaidime yra naudojama MEDIKO TAISYKLĖ, nukautas žaidėjas gali kviesti MEDIKĄ balsu ir tai jis turi daryti ne ilgiau nei 5 minutes. Tuo metu, “sužeistasis” negali trauktis iš vietos, kurioje buvo nukautas. Išimtis, jeigu nukautas žaidėjas yra pačiame žaidimo centre ir trukdo žaidimo eigai, MEDIKAS gali patraukti sužeistąjį iš tos zonos, liesdamas jį ranka (imituojant sužeistojo vilkimą). Jeigu per 5 minutes prie nukauto žaidėjo medikui prieiti nepavyksta, žaidėjas grįžta į savo komandos bazę. Gydyti sužeistąjį gali tik komandos draugas, kuris turi su savimi gydymo priemonę – pleistrą. Pleistras arba bintas būtinai yra klijuojamas/vyniojamas tik GERAI MATOMOJE vietoje, pavyzdžiui ant galvos, arba ant peties. Žaidėjas gali būti gydomas tik vieną kartą – jeigu pagydytas žaidėjas nukaunamas antra kartą, jis privalo grįžti į savo komandos bazę.

Airsoftas – tai žaidimas, kuriame ypač svarbios pagrindinės DVI taisyklės – sąžiningumas ir saugumas. Todėl kiekvieno MŪŠIO FRONTO žaidimo pradžioje vyksta instruktažas, kurio metu visus dalyvius supažindiname su MEDIKO bei kitomis taisyklėmis. Šis žaidimas yra skirtas visiems, mėgstantiems adrenaliną ir jaudinančius žaidimo scenarijus, todėl atskleiskite save jau šį sekmadienį!

Iki susitikimo MŪŠIO FRONTE!