Šratasvydžio saugumo reikalavimai

Šratasvydžio (airsoft) saugumo reikalavimai – ką privalu žinoti

Tikriausiai žinote, kad šratasvydžio (airsoft) ginklai ne tik atrodo kaip tikri ginklai, bet ir šaudo plastmasiniais šratukais, dar vadinamais BB’s. Nors jie ir neatrodo labai pavojingi, nesilaikant saugumo taisyklių galima lengvai susižeisti ar sužeisti draugą. Viena iš pagrindinių airsofto taisyklių yra saugumas, todėl prieš pradedant žaisti yra labai svarbu susipažinti su šratasvydžio saugumo reikalavimais.

Akių apsauga. Pirmoji ir pagrindinė taisyklė – viso žaidimo metu dėvėti akių apsaugą. Akys yra labai jautrus ir lengvai pažeidžiamas organas, todėl net ir pataikius iš saugaus atstumo galite rimtai nukentėti.

Ginklo laikymas. Kai ginklas nėra naudojamas, rekomenduojama laikyti jį ant SAFE (Saugus) rėžimo, tam, kad netyčia nenuspaustumėte nuleistuko ir nesusižeistumėte.

Ginklų galingumas. Jeigu šratasvydžio ginklą nuomojates mūšio fronte – šiuo punktu rūpintis nereikia, nes mūsų ginklai atitinka visus saugumo reikalavimus. Jei turite savo asmeninį ginklą, privalote žinoti maksimalius airsofto ginklų galingumus ir saugius šaudymo atstumus:

  • Pistoletai – iki 110 m/s. Saugus šaudymo atstumas – nuo 1 metro.
  • Automatiniai elektriniai ginklai (AEG) – iki 130 m/s. Saugus šaudymo atstumas – nuo 5 metrų.
  • Lengvieji kulkosvaidžiai ir pusiau automatiniai tolimųjų šūvių ginklai (snaiperiai) – iki 150 m/s. Saugus šaudymo atstumas – nuo 15 metrų.
  • Sunkieji kulkosvaidžiai ir “bolt – action” tolimųjų šūvių ginklai (snaiperiai) – iki 200 m/s. Saugus šaudymo atstumas – nuo 30 metrų.

Ginklų chronavimas. Rekomenduojame visada pasitikrinti savo ginklo galingumą prieš žaidimą.Visuose Mūšio fronto šratasvydžio žaidimuose yra tikrinamas asmeninių ginklų galingumas. Jeigu kyla abejonių dėl ginklo galingumo ir po chronavimo, žaidimo metu bet kuris ginklas gali būti patikrinamas bet kuriuo laiku, be papildomo įspėjimo, tam, kad žaidimas būtų sąžiningas visų žaidėjų atžvilgiu.

Hit taisyklė. Bet koks pataikymas į bet kurią kūno ar aprangos dalį yra laikomas “mirtinu”. Jeigu priešininkas pataikė į ginklą – jis yra “sugadintas”, todėl žaidėjas gali tęsti žaidimą tik tuo atveju, jei turi antra ginklą (pistoletą, peilį ar kitą ginklą), tačiau granatos yra nelaikomos ginklu. Jei žaidėjas antro ginklo neturi – jis skaitomas nukautu.

Pataikymas. Nukautas airsofto žaidėjas privalo iškelti ranką ar balsu duoti ženklą, kad yra nukautas ir apsivilkti šviesą atspindinčią oranžinę liemenę tam, kad kiti žaidėjai iš tolo matytų nukautą žaidėją ir į jį nesitaikytų. Liemenę privaloma būti užsidėjus tol, kol negrįšite atgal į žaidimą. Į žaidėją, kuris vilki šviesą atspindinčią liemenę, šaudyti yra draudžiama.

Akla ugnis. Šios rūšies šaudymas yra draudžiamas šratasvydžio žaidimuose. Atakuojant iš už kampo ar kitos slėptuvės, privaloma išlįsti 1/3 kūno dalimi. Jeigu yra šaudoma per pastatų plyšius ar langus, privaloma per langą iškišti bent 1/3 airsoft ginklo, kitu atvėju šaudyti negalima. Jeigu plyšys/langas yra mažesnis nei jūsų rankos ilgis nuo delno iki alkūnės vertikaliai ir horizontaliai – pro jį šaudyti draudžiama.

Saugumas komandų bazėse. Kaip jau minėjome, viso žaidimo metu privaloma dėvėti akių apsaugą, todėl negalima jų nusiimti net komandos bazėje. Taip pat, bazėse yra draudžiama laisvai šaudyti į “taikinius” ar kitus objektus dėl žaidėjų ir organizatorių saugumo.

Visada organizuojamuose žaidimuose pabrėžiame, kad saugumas yra pats svarbiausias dalykas žaidžiant airsoftą, todėl ypač svarbu įsiminti šiuos saugumo reikalavimus, kai ruošiates dalyvauti tikrų vyrų išbandymuose – Mūšio fronto šaudymo žaidimuose. Norite išbandyti savo jėgas šratasvydžio aikštelėje? Artimiausias mūsų organizuojamas renginys ČIA!

Kiti straipsniai

Rekomenduojame